Medlemskab / Årshjul
 
 
Under 'Medlemskab' og 'Indmeldelse' finder du informationer omkring fanklubbens muligheder, ligesom der er mulighed for at blive en del af fællesskabet.
 
'Årshjul' oplister rækken af planlagte events, som du kan forvente at blive indbudt til.
 
'Medlemsbladet DE RØDE' er fanklubbens flotte magasin, som udkommer to gange om året. Her kan du læse lidt mere om bladet.

Årshjul

Årshjul for B.1909 SUPPORT
 
Som medlem af fanklubben kan du se frem til mange spændende arrangementer og aktiviteter - nogle spontant planlagt, og andre som er faste hvert eneste år.
 
Herunder er der en oversigt over de faste arrangementer og aktiviteter, kaldet et årshjul:
 
Januar
Rødt Nytår den 1. januar - hyggekomsammen og indefodbold
 
Februar
Hjælpere ved B1909 Combi Cup

Marts
Pre-season aktivitet (fællesspisning med førsteholdet)
 
April - juni
Førkampsarrangementer og ture til udekampe

August
Sensommer-arrangement
 
August - november
Førkampsarrangementer og ture til udekampe
 
November
Kulturelt arrangement
 
December
Julefrokost med hele klubben
 
Udover ovennævnte, afholder vi en del andre arrangementer og aktiviteter, blandt andet fællesspisninger og sportsaftener med storskærm. 
B.1909 SUPPORT Postadresse: Gillestedvej 12, DK-5240 Odense NØ