Under 'Holdninger' finder du en kort beskrivelse af baggrunden for præsidiets arbejde med værdier, kommunikation og ordensregler.
 
'Værdigrundlag' er en beskrivelse af de værdier, som B.1909 SUPPORT bygger på, mens 'Kommunikation' indeholder en beskrivelse af fanklubbens strategi for kommunikation.
 
'Ordensregler' indeholder krav, forventninger og muligheder for dig som medlem, når du indgår i fællesskabet omkring fanklubben.

Holdninger

Præsidiet har gennem 2013 arbejdet med, at beskrive fanklubbens værdier, kommunikation og ordensregler, så du som medlem kan være helt tryg ved, hvad du kan forvente af fællesskabet i B.1909 SUPPORT.
 
Værdigrundlaget er blevet til på baggrund af B1909's historie, mens kommunikationsstrategien er præsidiets indgang til en forventningsafstemning, mellem fanklub, medlemmer og øvrig omgangskreds.
 
Ordensreglerne er beskrevet for at sikre, at der er opstillet nogle klare rammer for, hvordan vi alle bør agere, når vi er sammen omkring events og fodboldkampe.
 
Disse tre vigtige dokumenter er blevet gennemarbejdet i præsidiet, og efterfølgende forelagt medlemmerne, i forbindelse med et arrangement i efteråret 2013.
 
Mvh.
Præsidiet
 
B.1909 SUPPORT Postadresse: Gillestedvej 12, DK-5240 Odense NØ