Holdninger / Kommunikation
 
 
Under 'Holdninger' finder du en kort beskrivelse af baggrunden for præsidiets arbejde med værdier, kommunikation og ordensregler.
 
'Værdigrundlag' er en beskrivelse af de værdier, som B.1909 SUPPORT bygger på, mens 'Kommunikation' indeholder en beskrivelse af fanklubbens strategi for kommunikation.
 
'Ordensregler' indeholder krav, forventninger og muligheder for dig som medlem, når du indgår i fællesskabet omkring fanklubben.

Kommunikation

B.1909 SUPPORT har udarbejdet en samlet kommunikationsstrategi, som danner udgangspunktet for vores arbejde og samvær.

Vi har opdelt strategien i 3 hovedpunkter:

* Åbenhed og inddragelse

* Plads til forskellighed

* Debatskabende

De 3 hovedpunkter uddybes således:

* B.1909 SUPPORT skal være kendetegnende ved et højt informationsniveau til medlemmerne, åbenhed omkring beslutninger og processer, samt inddragelse af medlemmernes meninger og forslag.

* B.1909 SUPPORT skal endvidere kendes ved, at der er højt til loftet og dermed plads til mange forskellige mennesker og holdninger.

* Fanklubben skal kunne rumme dette med udgangspunkt i en positiv tilgang, hvor vi fokuserer på styrkerne i forskelligheden.

* B.1909 SUPPORT skal desuden være debatskabende, have holdninger med kant, og garant for synliggørelse af disse.

I praksis vil vi gøre følgende for at implementere strategien i hverdagen:

* Alle relevante informationer skal kunne findes på vores hjemmeside, ligesom arrangementer og aktiviteter desuden annonceres på Facebook og via opslag i klubhuset.

* Alle referater, regler og strategier skal kunne findes på vores hjemmeside.

* Vi behandler alle forslag fra medlemmerne seriøst og åbent.

* Medlemmernes forslag og holdninger danner udgangspunkt for arbejdet i præsidiet.

* Italesætte at alle meninger er værdifulde, og skal mødes med respekt.

* Italesætte at forskellighed er en styrke, og kan bidrage med at kvalificere vores beslutninger.

* Vi vil hellere have en lang og bredspektret debat, end ingen debat.

* Alle debatter og alt samvær skal foregå i en positiv tone, med respekt for hinandens synspunkter og forskellighed.

* Vi skal sætte debatter i gang, gennem vores medlemsblad og via Facebook. I debatterne skal vi turde sige det som er svært, og sige tingene som de er.

B.1909 SUPPORT Postadresse: Gillestedvej 12, DK-5240 Odense NØ