Holdninger / Ordensregler
 
 
Under 'Holdninger' finder du en kort beskrivelse af baggrunden for præsidiets arbejde med værdier, kommunikation og ordensregler.
 
'Værdigrundlag' er en beskrivelse af de værdier, som B.1909 SUPPORT bygger på, mens 'Kommunikation' indeholder en beskrivelse af fanklubbens strategi for kommunikation.
 
'Ordensregler' indeholder krav, forventninger og muligheder for dig som medlem, når du indgår i fællesskabet omkring fanklubben.

Ordensregler

B.1909 SUPPORT har udarbejdet et ordensreglement, som bygger på nedenstående 3 hovedpunkter:

* Respekt for hinanden og andre

* Passion og engagement

* Plads til forskellighed

De 3 hovedpunkter uddybes således:

* Vi behandler hinanden og andre med respekt og anerkendelse, for deres passion for klubben og fodboldspillet.

* Vi samtaler i en ordentlig tone, med fokus på indhold og hensigt.

* Vi tager klart afstand fra en hver form for racisme og vold, samt anden destruktiv adfærd.

* Vi elsker vores klub, vores farver, vores logo og vores historie.

* Vi viser gerne vores kærlighed gennem sange, tilråb, tifoer, klubfarver, flag osv.

* Vi er positive overfor brugen af pyroteknik, når det sker under ordnede forhold, og indenfor gældende regler og lovgivning.

* Vi ser forskellighed som en styrke i fangruppen, og er derfor åbne og positive overfor alle som ønsker at være en del af fællesskabet, så længe vores regelsæt overholdes.

* Som medlemmer af B1909 Support har vi alle et ansvar for, at ordensreglementet overholdes!

I praksis vil vi gøre følgende, for at implementere de 3 hovedpunkter i hverdagen:

* Vi taler pænt og ordenligt sammen i en positiv tone, og kommenterer på medlemmer som gør det modsatte.

* Vi udtrykker positive tilkendegivelser overfor hinanden, når vi er tilfredse med gode tiltag.

* Vi påskønner glæde og indlevelse, og sætter pris på medlemmer som bliver grebet af stemningen under kampe mv.

* Der er derfor også højt til loftet, i forståelsen af, at adrenalinen pumper når man lever sig med. I sådanne situationer kan man komme til at ytre sig uheldigt, ud fra en rationel forståelsesramme. Det skal der være plads til!

* Men! Bevidst negativ adfærd vil ikke blive tolereret, og:

* Gentagne racistiske ytringer er uacceptable, og vedkommendes fremtidige medlemsskab vil blive behandlet i præsidiet.

* Ligeledes vil vold og destruktiv adfærd medføre, at præsidiet vil behandle medlemskabets fremtid.

* Samme konsekvens har gentagen negativ forfølgelse af enkeltpersoner, hvor budskabet er møntet på etnicitet, køn, religion eller lignende.

* Pyroteknik, herunder romerlys, kan medvirke til at skabe stemning til kampene. Vi anerkender derfor brugen, men understreger samtidig, at det skal ske under absolut ordnede forhold, og indenfor gældende regler og lovgivning.

* Det betyder, at afbrænding ikke må være til nogen form for fare, hverken for mennesker, dyr eller materiel.

* Det er dog vigtigt at understrege, at enhver form for pyroteknik sker på eget ansvar, og at B.1909 SUPPORT derfor ikke hæfter for eventuelle skader, som påviseligt skyldes pyroteknik.

* Vi forventer af vores medlemmer, at alle deltager aktivt for, at vores ordensreglement overholdes.

Selvjustits er derfor en selvfølge!

B.1909 SUPPORT Postadresse: Gillestedvej 12, DK-5240 Odense NØ