Under 'Medlemskab' og 'Indmeldelse' finder du informationer omkring fanklubbens muligheder, ligesom der er mulighed for at blive en del af fællesskabet.
 
'Årshjul' oplister rækken af planlagte events, som du kan forvente at blive indbudt til.
 
'Medlemsbladet DE RØDE' er fanklubbens flotte magasin, som udkommer to gange om året. Her kan du læse lidt mere om bladet.

Medlemskab

Medlemskab af B.1909 Support
 
Ønsker du også at blive en del af fællesskabet i fanklubben, og dermed få adgang til en masse arrangementer og aktiviteter, kan du let blive medlem her.
 
Generalforsamlingen har besluttet, at kontingentet i 2018 udgør en pris på blot kr. 175,-.
Fra og med 2019 vil dét stige til 200 kr. årligt. 
 
Som medlem får du blandt andet:
* Et flot medlemsblad tilsendt 2 gange om året!
* Mulighed for deltagelse i vores aktiviteter, f.eks. 'Fodboldfabrikken' med førsteholdet!
* Mulighed for deltagelse i vores arrangementer, f.eks. 'Forårets away' med spisning og fadøl!
* Før-kamps-arrangementer, som fælles morgenbord og oplæg ved cheftræneren!
* At støtte B1909 gennem fanklubbens mange sponsorater!
 
Ovennævnte er blot nogle af de mange fordele, som medlemmer af B.1909 SUPPORT har adgang til. Dertil kommer, at fanklubben ofte yder et stort økonomisk tilskud til vores arrangementer og aktiviteter, så du som medlem kan deltage meget billigt. Det kan simpelthen ikke betale sig at stå udenfor fællesskabet!
 
Du kan blive medlem ved at sende følgende oplysninger, til nedenstående mail:
* Navn
* Adresse
* Postnr./by
* Fødselsdato/år
 
Send det hele til præsident, Henning Rasmussen, på mail: president@b1909.dk
 
 
B.1909 SUPPORT Postadresse: Gillestedvej 12, DK-5240 Odense NØ