Medlemskab / Medlemsbladet 'DE RØDE'
 
 
Under 'Medlemskab' og 'Indmeldelse' finder du informationer omkring fanklubbens muligheder, ligesom der er mulighed for at blive en del af fællesskabet.
 
'Årshjul' oplister rækken af planlagte events, som du kan forvente at blive indbudt til.
 
'Medlemsbladet DE RØDE' er fanklubbens flotte magasin, som udkommer to gange om året. Her kan du læse lidt mere om bladet.

Medlemsbladet 'DE RØDE'

B.1909 SUPPORT udgiver sit eget medlemsblad to gange årligt, typisk op til sommerferien og omkring jul/nytår. Indholdet består af velstrevne artikler og tema-afsnit - omkring stort og småt fra B1909, fodbolden omkring os og naturligvis fanklubbens egne arrangementer.

Gennem tiden har vi udviklet af flot blad, som består af 24 farvesider i A4-format, er sat professionelt op og trykt af fagfolk. Vi er meget stolte af vores produkt, som hører til blandt de flotteste af sin art, og derfor har høstet anerkendelse fra såvel medier som andre fanklubber.

Indholdet står præsidiet typisk for, men dit bidrag er meget velkomment. Kontakt præsident Henning Rasmussen for at høre nærmere om dine muligheder, på mail: president@b1909.dk.

Som medlem af B.1909 SUPPORT får du medlemsbladet leveret til din postkasse.

 
B.1909 SUPPORT Postadresse: Gillestedvej 12, DK-5240 Odense NØ